Samordnad installation när Stockholm Exergi bygger nytt!

Installation.se har fått ett nytt samverkansuppdrag av Mälardalen Construction Service när Stockholm Exergi uppför en ny ställverksbyggnad i Värtan, Stockholm.

Stockholm Exergi ska livstidsförlänga Kraftvärmeverk 1 och behöver i samband med detta uppföra en ny byggnad för ställverksutrustning. Byggnaden ska placeras i direkt anslutning till Turbinhall 1.

I den samordnade entreprenaden ingår samtliga discipliner inom Installation.se: kyla, ventilation, vs, el samt styr & regler.

I uppdraget ingår bl a installation av ett klimatneutralt och energieffektivt DLE-aggregat på 600 kWh med uppgift att föra bort den värme som genereras av ställverksutrustningen.

Projekteringen pågår och produktionen startar i oktober 2021. Uppdraget beräknas vara klart våren 2022.

-Tillsammans har vi lång erfarenhet av att ta ansvar ihop och samordna de tekniska installationerna i stora, komplexa projekt. Gränsdragningarna är tydliga och sker naturligt mellan de olika disciplinera, säger Viktor Wilson, projektledare på Labkyl.

Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag som tryggar den växande Stockholmsregionens tillgång till värme, kyla, el samt hantering av avfallstjänster.

Idag är mer än 800 000 stockholmare samt sjukhus, datahallar och andra privata och offentliga verksamheter anslutna till fjärrvärmenätet som i sin tur är kopplat till deras värme- och kraftvärmeanläggningar.

04 Okt 2021