Totalentreprenad av Cirkus kök och restaurang 2019

Installationssamordnare vid byggnation av klimatneutral isbana!

Totalentreprenad vid Sånga-Säby Hotell & Konferens

Välkommen till Installation.se

En sammansvetsad grupp av företag och människor med stor erfarenhet av komplexa entreprenader och med spetskompetens inom samordning av olika teknikområden. Genom en kontaktyta erbjuder vi samordnade och hållbara installationer utförda av specialistföretag inom kyla, värme, ventilation, vs, el och styr. Det viktigaste i våra fastigheter idag är installationerna och de kan bara fungera optimalt om de installeras av experter i samverkan.