Hållbarhet

Vi vill bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att utveckla och arbeta för ökad användning av hållbara produkter och tjänster. Ett led i det arbetet är att vi valt att fokusera på de mål som är relevanta för våra uppdrag och där vi känner att vi kan göra mest nytta.

Vi arbetar efter Agenda 2030!

Installation.se  arbetar för en hållbar samhällsutveckling genom utgå från de globala hållbarhetsmålen i FNs Agenda 2030. 2015 beslöt FNs 193 medlemsländer Agenda 2030, en universell plan som inrymmer hållbarhetsmål för global utveckling.

– Minimera vår egen och våra kunders klimatpåverkan

– Arbeta för en hållbar resursanvändning

– Gott ledarskap och trygg ekonomi

– Bra arbetsmiljö och utvecklande arbetsklimat för alla

– Arbeta för jämställdhet och mångfald

– Etisk syn på inköp av varor, produkter och tjänster

– Främja mänskliga rättigheter

– Alltid agera enligt etiska affärsmetoder

– Visa lokalt samhällsengagemang

– Vara transparent med kunder, leverantörer och medarbetare