Totalentreprenad vid Sånga-Säby Hotell & Konferens

Beställare: Sånga-Säby Hotell & Konferens

Teknikområden

KYLA

Labkyl är Sveriges ledande företag när det gäller energieffektiva och klimatneutrala kyllösningar. Med nya innovationer spänner deras uppdrag från projekt i industrier, butiker och företag som behöver värmepumpar eller kylanläggningar till allt som tänkas kan inom värme, kyla och energisystem. Deras mål är att sänka kundens driftskostnader till fördel för ekonomi och vår gemensamma miljö. De har stor vana att arbeta med totalentreprenader och att samordna installationer inom olika teknikområden.

VENTILATION

Saltsjö Ventilations styrka är att de kan ansvara för hela ombyggnationer med helhetslösning på totalentreprenad. Verksamhet står stadig på tre ben: projektering, installation och projektledning. De genomför också energiutredningar, injustering, automation med övervakning, OVK besiktning, service och underhåll på ventilation-, avfuktning-, och klimatanläggningar.

VS

Triclima är ett kunskapsföretag som erbjuder stor erfarenhet och specialistkompetens inom entreprenad, energi och service.De behärskar alla former av entreprenader och strävar efter ett nära samarbete med sin beställare. Medarbetarnas breda kompetens på tekniksidan i kombination med effektiv projektledning gör dem till ett bra alternativ vid genomförande av helhetslösningar i form av totalentreprenader såväl som mindre projekt.

STYR OCH REGLER

Delta styr ser till att skapa kontroll i fastighetens system för kyla, värme, ventilation mm. Målet är att säkerställa bästa möjliga energieffektivitet, driftsekonomi och funktion. De hjälper dig från första tanke till ett färdig styr- och regleranläggning, via projektering, konstruktion och programmering. Målet är ett stabilt och intelligent system som fungerar bekymmersfritt och energieffektivt.

EL

EnTek är ett kompetensstyrt företag med fokus på bygg- och elinstallationsprojekt samt konsulttjänster.Entek utför alla typer av elarbeten med projektering, utförande och underhåll. De är vana vid att jobba med stora samverkansentreprenader, till mindre projekt och service.

 Kvalitet

Arbete enligt ISO 9001 &14001 ligger som en grund för rätt utförande och kvalitetsstyrning.