Installationssamordnare vid byggnation av klimatneutral isbana!

Beställare: Peab
Byggherre: Solna Stad

Om oss

Installation.se består av Labkyl, Saltsjö Ventilation, Triclima, Delta Styr och Entek som alla är experter inom sina teknikområden. Vi har stor vana av att ta ansvar och samordna de tekniska installationerna i stora, komplexa projekt. Många beställare ser idag fördelarna med en helhetslösning på totalentreprenad via en kontakt som ansvarar för hela produktionen. Både vi och vår beställare får en tydlig överblick över entreprenaden och en mer kostnadseffektiv produktion. Efter mer än tio år i samverkan har företagen inom Installation.se en naturlig samordning med tydliga gränsdragningar vilket gör att inget riskerar att hamna mellan stolarna. Våra kunder kan alltid känna sig trygga.

Kommunikation nyckeln till framgång.

Företagen inom installation.se sitter alla på samma adress, i samma byggnad. Vi känner och träffar varandra dagligen i lunchrummet, vid kaffemaskinen eller ute på arbetsgolvet. Vi är alltid nära varandra och alltid tillsammans. Samordning handlar till stor del om kommunikation, planering samt organisation och där slår ingen oss på fingrarna.

 

Storleken har betydelse

Vi kombinerar det stora företagets resurser med det lilla företagets korta beslutvägar och energi. Tillsammans omsätter företagen inom installation se ca 300 Mkr och består av ca 100 medarbetare.

 

Hållbara installationer

installation.se bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom att utgå från de globala hållbarhetsmålen. Företagen inom installation.se har som målsättning att ligga allra längst fram i utvecklingen av hållbara tjänster och produkter inom sina teknikområden. installation.se har valt att fokusera på de mål som är relevanta för våra uppdrag och där vi känner att vi kan göra mest nytta enligt Agenda 2030.