Installationssamordnare vid byggnation av klimatneutral isbana!

Labkyl agerade installationssamordnare när Solna Stad byggde en miljövänlig och energieffektiv isbana i Ulriksdal. Företagen inom installation.se stod för projektering och produktion av klimatneutral kyla, vs, ventilation, el samt styr och regler.

Uppdraget startade hösten 2016 när Labkyl, som ingår i installation.se, i egenskap av expert på CO2-isbanor ingick i projekteringsgruppen. Den nya CO2-isbanan i Solna blev betydligt billigare i drift i jämförelse med en konventionell med ammoniak.

En genomsnittsishall i Sverige förbrukar ca 1 miljon kilowattimmar per år. Den nya isbanan mer än halverar den förbrukningen, vilket innebär att besparingen ligger på ca 500.000 Kr per år för Solna Stad.

På servicekostnaderna finns det ännu mer att spara. Kostnaderna för service av en CO2-kylmaskin är ungefär hälften jämfört med en konventionell ammoniakmaskin. Solna Stad spar där in ytterligare några hundratusen kronor.

En stor del av energibesparingen sker genom värmeåtervinning. När CO2 används som köldmedium går det att återvinna 100% av värmen utan värmepump, vilket inte är möjligt med den gamla tekniken. I det här fallet används den återvunna energin till att värma upp hela hallen, avfukta, smälta isskrap och göra allt varmvatten.

Beställare: Peab

Byggherre: Solna Stad