Totalentreprenad av Cirkus kök och restaurang 2019

Saltsjöventilation AB med installation.se stod som totalentreprenör för ventilation, vs och kyla när anrika Cirkus på Kungliga Djurgården renoverades. Företagen inom installation.se säkerställde kvalitet och leveranssäkerhet för uppdraget genom effektiv samordning av de olika teknikgrenarna.

Gammal teknik har demonterats och ersatts med nytt för att skapa ett nytt toppmodernt och klimatneutralt kök och restaurang, nya wc-grupper installerades.

Projekteringen genomfördes i början av 2019, produktionen startade i juni och uppdraget var klart enligt tidsplan i september samma år.

Beställare: Cirkus Arena & Restaurang AB

Byggherre: POP House