Totalentreprenad vid Sånga-Säby Hotell & Konferens

Labkyl med installation.se fick i uppdrag att som totalentreprenör uppgradera och miljöanpassa systemet för värmepumpsanläggningen på Sånga-Säby Hotell & Konferens på Färingsö.

Sånga-Säbys verksamhet är klimatneutral vilket innebär att de kompenserar för den miljöpåverkan som verksamheten genererar. De till och med kompenserar för deras gästers och anställdas resor till och från anläggningen. I uppdraget ingick allt från konstruktion och installation av värmepump, anpassning av ventilationssystem samt VS-system.

Tekniken som användes var revolutionerande. En banbrytande CO2 teknik finns i värmepumpen -DLE. Mälarens vatten används som energikälla för både värmepump och frikylning för klimatkyla.

DLE-värmepumpen använder CO2 – ett 100% miljövänligt köldmedium som dessutom är en biprodukt vid biogastillverkning. Den optimerade anläggningen levererar 70°C vatten till hela anläggningen.

Värmen leds ut i anläggningens samtliga byggnader och värmer lokaler samt skapar varmvatten. Kylan leds också ut i byggnaderna och kyler konferensrum och andra lokaler. Energin återvinns och går tillbaka för uppvärmning och varmvatten. En hållbar, energi- och kostnadseffektiv lösning. Uppdraget startade 2017 och avslutades 2018.

Under hösten 2019 har företagen inom installation.se fortsatt sitt arbete med att installera klimatneutral kyla i anläggningens kök och restaurang. Även här återvinns all energi.

Beställare: Sånga-Säby Hotell & Konferens