Stockholm Stad satsar på energieffektiv och miljövänlig energilösning!

Energibesparing och minskad miljöpåverkan är i fokus när Stockholm Stad investerar i Kärrtorps IP. Företagen inom Installation.se har fått ett samverkansuppdrag att med hållbar teknik utföra en ombyggnad av anläggningens kyl- och värmesystem som består av en isbana samt tre byggnader.

I Stockholm är bristen på isbanor skriande stor vilket gör att de som finns måste vara i funktion och gärna med en teknik som är långsiktigt hållbar.

2019 fick den tidigare uterinken på Kärrtorp IP en tälthall och ny sarg. Nu i dagarna utför Installation.se slutfasen av den tekniska ombyggnaden som kommer innebära en komplett och modern isbana på Kärrtorps IP.

Labkyl tillsammans med installation.se tilldelades entreprenaden i offentlig upphandling och uppdraget var att skapa en helhetslösning. Ett DLE-aggregat installerades för att skapa kyla och värme på ett så energieffektivt och miljövänligt sätt som möjligt. Systemkonstruktionen utformades i samarbete med Labkyls och Delta styr & reglers konstruktörer. Det gör att isbanan styrs och övervakas med både pistgivare och IR givare för exakt noggrannhet av isens kvalité.

Värmeenergin som kylanläggningen skapar kommer distribueras som läggvatten för ismaskinen och varmvatten till ett flertal omklädningsrums duschar. Dessutom förses flera fastigheter med uppvärmning såsom personalbyggnad, maskinhus samt en större byggnad med café och omklädningsrum.

Det kommer innebära stora besparingar i driften för hela anläggningen.

DLE aggregatet använder CO2 (koldioxid) som köldmedium i sina applikationer för att skapa kyla och värme med hög energieffektivitet och minimal miljöpåverkan. DLE är ett koncept som tar ett helhetsgrepp på en anläggnings total behov av kyla och värme. Syftet är att radikalt minska behovet av tillförd energi och minimera installationens klimatpåverkan. CO2 (koldioxiden) som används är återvunnen från biogasframställning och paketeras i ett slutet system.

-Stockholm Stad såg möjligheten med CO2-tekniken när Labkyl installerade det på Zinkensdamms idrottsplats 2020. Tekniken är effektiv, miljövänlig och dessutom billigare   än alternativen. Labkyl kan tekniken och har stor erfarenhet av applikationen. Jag är själv  anhängare av CO2 som köldmedium och tror det är en del av framtiden,
säger Jörgen Rogstam, vd på EKA, Energi & Kylanalys AB och den som för Stockholms Stads räkning tog fram förfrågningsunderlagen för Kärrtorps IP.

-Beställningen kom in våren 21 med målet att det skulle finnas is när träningssäsongen drog igång i månadsskiftet augusti/september samma år. Vi startade med att konvertera ispisten från en saltlösning till ammoniakvatten för att få en lättpumpad köldbärare som ytterligare bidrar till minskad energiförbrukning. Nu är all hårdvara på plats och det fanns is på utlovat datum. Efter det har vi fortsatt arbeta med värmesidan. Det som återstår nu är programmering och förfining av styrsystemet. Jag vill poängtera att samordningen mellan beställaren och företagen som deltagit i projektet och ingår i Installation se har fungerat riktigt bra, säger Jan Lindfors, projektledare på Labkyl.

Installation.se består av Labkyl, Triclima, Saltsjö Ventilation, Entek och Delta styr & regler.

Via en kontakt säkerställer de samordnade och hållbara installationer utförda av specialistföretag inom kyla, värme, ventilation, vs, el och styr.

06 Okt 2021