Totalentreprenad av Menigos färskvaruhall 2019!

Labkyl med installation.se fick förtroendet av MVB Öst att ansvara för samtliga installationer när Menigo AB byggde en av Sveriges största färskvaruhallar. Företagen inom installation.se stod för installation av miljövänlig kyla och processmedia samt VS, el, ventilation, styr- och regler.

Projekteringen startade vid årskiftet 2018/2019 och entreprenaden stod klart hösten 2019. Hela ombyggnationen avsåg lager och produktion på plan två och personalutrymmen på plan tre.

Lagerlokalen delades upp i tre delar för hantering av färskt kött, fisk samt frukt och grönsaker. Det handlade till största delen om kyl- och frysrum samt andra beredningsytor. De tre nya avdelningarna försågs med nya rumsbildningar, nya installationer samt ny framtidssäkrad och klimatneutral kylanläggning.

Beställare: MVB Öst

Byggherre: Sagax AB